Doprava počas podujatia

Halušky » Halušky "Fest" Turecká 2012 » Doprava počas podujatia

1. Individuálna doprava osobnou automobilovou dopravou

PIATOK 29. júna 2012
V prvý deň podujatia FEST Halušky Turecká - piatok 29.6.2012 je individuálna  doprava do obce Turecká neobmedzená. Źiadame návštevníkov o disciplínu pri parkovaní vozidiel a dodržiavanie pokynov strážnej , poriadkovej služby a organizátorov. Parkovanie vozidiel v obci bude vyhradené v určených zónach mimo centra – parkoviska -  v obci pri ľavej strane - krajnici  miestnej komunikácie smerom na koniec obce tak aby vozidlá neprekážali plynulej doprave.  Prichádzajúcim stánkárom doporučujeme riadiť sa podľa inštrukcií , ktoré obdržali a dodržiavať pokyny usporiadateľov.

SOBOTA 30. júna 2012
V sobotu 30.6.2012 je doprava do obce Turecká pre návštevníkov podujatia pre osobnú individuálnu dopravu obmedzená počas celého dňa - od 7oo hod ráno do 24 oo hod -  a bude presmerovaná po vedľajšej komunikácií pred vstupom do obce. Doprava bude upravená dopravným značením a riadená označenou  poriadkovou a  strážnou službou pod dohľadom polície. Parkovanie osobných vozidiel je možné v obci  pri krajnici miestnej komunikácie v ľavo smerom na hor podľa pokynov organizátorov. Po zaplnení parkovacích plôch v obci bude možné parkovanie vozidiel smerom od Tureckej na Staré  Hory po ľavej strane komunikácie smerom nahor podľa pokynov poriadkovej služby s využitím možnosti kyvadlovej dopravy.

V každom prípade doporučujeme návštevníkom  pri parkovaní vozidiel individuálnej dopravy dodržiavať  pokyny poriadkovej služby a polície. Za porozumenie, disciplínu a ohľaduplnosť Vám ďakujeme!

2. Turistický haluškový vláčik – Pretórium Staré Hory - Turecká

SOBOTA 30. júna 2012
Mimoriadna atrakcia pre návštevníkov je službou pre všetkých, ktorí prichádzajú na podujatie  FEST HALUŠKY TURECKÁ z obce Staré Hory do Tureckej a späť  a zároveň ako obľúbený zážitok pre deti aj dospelých.
Odchod vláčiku  Staré Hory- kaplnka -Turecká:
9.15 – 9.45 – 10.20 – 10.50 – 11.25 – 12.10 – 12.45 – 14.10 – 14.40 – 15.20
Odchod vláčiku z Tureckej na Staré Hory:
9.30 – 10.05 – 10.35 – 11.10 – 11.45 -12.25- 13.05 – 14.25 - 15.00 – 16.00

3. Kyvadlová autobusová doprava - Banská Bystrica (zo železničnej stanice) – Turecká

SOBOTA 30. júna 2012
Mimoriadne autobusové spoje z Banskej Bystrice do Tureckej na podujatie Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení a jedení bryndzových halušiek. Autobusy budú premávať v sobotu 30. júna 2012 z označeného stanovišťa Železničnej stanice v Banskej Bystrici s následnými zastávkami:
Námestie slobody – H. Vajanského – Strieborné nám. –Staré Hory kaplnka-Turecká centrum
Odchody mimoriadnych autobusov kyvadlovej dopravy zo železničnej stanice:
9.30  -  10.30  -  11.30 -   12.30 -  13.30   -  16.00 - 17.00 - 18.10 -  21.00
Odchody mimoriadnych autobusov kyvadlovej dopravy z Tureckej centr. parkoviska:
10.05 – 11.05  –  12.05 - 13.05 -  14.05  –  16.35 -  17.35 – 20.00  - 22.30

4. SAD Zvolen - pravidelné autobusové spoje B. Bystrica – Turecká

SOBOTA 30. júna 2012
Premávajú podľa platného cestovného poriadku SAD Zvolen z autobusovej stanice v B. Bystrici.
Odchod autobusov z Banskej Bystrice z autobusovej stanice nástupište č.12 do Tureckej - centrum:
8.20 – 15.00 – 19.00
Odchod autobusov z Tureckej - centum do Banskej Bystrice:
9.00  -  15.45

5. FUN TAXI Banská Bystrica

PIATOK - SOBOTA 29.-30. júna 2012
Mimoriadna služba pre dopravu návštevníkov na podujatie Fest Halušky Turecká.
Doprava do Tureckej kedykoľvek – stanovištia:
Letisko Sliač • Banská Bystrica: Tajovského 40 • Železničná stanica • Autobusové nádražie • Strieborné námestie • Námestie Slobody • Kyjevské námestie
Doprava z Tureckej FUN TAXI kedykoľvek počas podujatia – stanovište:
Turecká - centrálne  parkovisko

KONTAKTY:
0949 510 530
0908 888 877
0907 188 505
0903 903 400
0903035 505
048 414 84 84
048 414 82 22
048 16 777

 

Podrobné informácie a cestovné poriadky sú k dispozícii na stiahnutie: