Obecné zastupiteľstvo

Starosta:
Ivan Janovec

Zástupca starostu: Branislav Rýs

Poslanci OZ: 

Branislav Rýs , Ján Turčan
Stanislav Jasenský
Ing. Milan Cisárik
Ing. Mária Janovcová Homolová

 

Komisie obce Turecká

Komisia stavebná:
predseda : Stanislav Jasenský

Komisia finančná:
predseda :
Ing. Milan Cisárik

Komisia kultúry
predseda :Ing. Mária Janovcová Homolová 

Komisia športová :  predseda   Branislav Cillík

Komisia poriadková:
predseda : Branislav  Rýs