Sčítanie obyvateľov

Informácie o sčítaní obyvateľov v roku 2021 v našej obci.

 • Prvý týždeň asistovaného sčítania

  Štatistický úrad Slovenskej republiky vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu pri realizácii asistovaného sčítania. Môžu do 13. 6. 2021 navštíviť kontaktné miesto vo svojej obci alebo si objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919. Telefónne číslo určené na objednanie si mobilného asistenta zverejní aj každá obec.

 • Asistované sčítanie začína

  Od 3.5.2021 do 13.6.2021 pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021.

 • Rozhodnutie o začatí dosčítavania

  Asistované sčítanie sa uskutoční na území celej SR v období od 3.5.2021 do 13.6.2021.

 • Sčítanie obyvateľov 2021

  Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Sčítanie bude od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Postupne budeme pridávať ďalšie informácie.

 • Samospráva začala s prípravou na asistované sčítanie

  Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva.