Hasičská kronika 1979 - 1983

História » Hasičská kronika 1979 - 1983

Pre pamätníkov bude určite zaujímavé "prelistovať " si v elektronickej podobe pôvodnej kroniky "Plameň r. 1979 - 1983", ktorú máme v našom obecnom archíve. Tu je k nahliadnutiu zopár jej stránok aj s fotografiami z tohoto obdobia.